Přejít k hlavnímu obsahu
V Česku je zavedena 15minutová zúčtovací a obchodní perioda
Společnost OTE, a.s. a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámily zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody v České republice ode dne dodávky 1. července 2024.
electricity

„Jedná se o další ze série opatření, jejichž cílem je modernizace naší energetiky. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce nebo vítr, se mění častěji, než jsme byli zvyklí u jiných zdrojů. Zkrácení zúčtovací a obchodní periody na to reaguje a umožní jak účastníkům trhu, tak i koncovým spotřebitelům efektivněji reagovat na vývoj na trhu. Opatření tedy dá zákazníkům možnost snížit jejich výdaje za elektřinu," říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zkrácení zúčtovací a obchodní periody z 60 minut na 15 minut přináší řadu výhod včetně zvýšené flexibility, která umožňuje účastníkům trhu lépe reagovat na změny v nabídce a poptávce, což přispívá k optimalizaci obchodních strategií, dále přesnějšího analyzování spotřeby a výroby elektřiny a zlepšení integrace obnovitelných zdrojů energie.

Zavedení zkrácené zúčtovací a obchodní periody je také v souladu s evropskou legislativou a standardy, které směřují k harmonizaci energetických trhů napříč Evropou. Spolu s touto změnou operátor trhu inovoval tržní platformy a rozšířil možnosti obchodování na jím organizovaných krátkodobých trzích s elektřinou zavedením obchodování prostřednictvím celoevropských vnitrodenních aukcí. Obchodování na těchto platformách umožňuje rozvíjet obchodní strategie a přinášet další benefity konečným zákazníkům na trhu s elektřinou v České republice.

„Zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody je výsledkem nejen naší intenzivní spolupráce, ale i příprav všech zúčastněných stran. Tento krok nám umožní lépe reagovat na dynamické změny na trhu a přispěje k vyšší stabilitě a efektivitě energetického systému. Jsme hrdí na to, že můžeme přinést inovace, které budou mít pozitivní dopad na celý trh a koncové spotřebitele,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva OTE, a.s.

Jedná se o jednu z největších změn na trhu s elektřinou v ČR od počátku úspěšné liberalizace trhu s elektřinou v roce 2005, kdy si poprvé mohl konečný zákazník zvolit svého dodavatele elektřiny. Operátor trhu této věnoval více než tři roky intenzivní práce, kdy díky novému technickému řešení zvládl tuto změnu nasadit do klíčových procesů elektroenergetiky a zároveň poskytoval podporu účastníkům trhu s elektřinou k přípravě na tuto změnu. Obdobné dopady tato změna měla i pro účastníky trhu, kteří nejen museli upravovat své systémy, ale museli provést i související úpravu dat, která si v rámci trhu s operátorem trhu a přes jeho centrální informační systém vyměňují.

Zdroj: MPO

Datum vytvoření: 08/07/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš