Přejít k hlavnímu obsahu
Do připomínkového řízení míří návrh zákona, který urychlí rozvoj obnovitelných zdrojů
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem pro místní rozvoj vypracovalo návrh zákona o urychlení využívání obnovitelných zdrojů energie, který umožní vznik tzv. akceleračních zón. Díky těmto oblastem bude povolení výstavby větrných farem, solárních parků včetně infrastruktury a souvisejících akumulačních stanic snazší a rychlejší. Návrh zákona navazuje na usnesení vlády z 23. dubna 2024 a nyní míří do mezirezortního připomínkového řízení.
Renewables

„Obnovitelné zdroje budou společně s jádrem klíčovým zdrojem pro naši energetiku. Posilují naši energetickou bezpečnost a snižují náklady na energii. Proto naše vláda přijímá opatření, která umožní zvýšit výrobu elektřiny z těchto levných zdrojů. Akcelerační zóny jsou dalším krokem, který zjednodušuje a výrazně zrychluje povolování výstavby solárních a větrných elektráren. Půjde především o oblasti s vysokým potenciálem generovat elektřinu s minimálním negativním dopadem na životní prostředí jako jsou bývalé průmyslové zóny, brownfieldy nebo doly,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Hlavním účelem návrhu zákona je urychlení využívání energie z obnovitelných zdrojů, zejména prostřednictvím vymezení tzv. akceleračních zón, ve kterých budou záměry pro využití energie z obnovitelných zdrojů energie povolovány ve zvláštním zjednodušeném režimu. Zóny budou vymezeny nejprve pro výrobny elektřiny využívající energii slunečního záření a energii větru, neboť u těchto technologií se předpokládá největší nárůst instalovaného výkonu do roku 2030.

„Rozvoj především větrné energetiky dosud stagnoval, proto chceme umožnit rozumnou výstavbu nových zdrojů obnovitelné energie, které budou respektovat jako energetické potřeby, tak zájmy místních obyvatel i krajinný ráz. Díky akceleračním zónám budou hlavní problémy s povolováním vyřešeny ještě před tím, než se firmy a obce dohodnou na umístění větrných nebo fotovoltaických elektráren v konkrétním místě. Délka schvalování projektů by tak neměla přesahovat více než jeden rok. Mapujeme českou krajinu na základě zhruba 60 různých map omezení, řešíme všechny nárazníkové zóny, abychom byli v souladu s ochranou přírody a krajiny, politikou územního rozvoje, dopravními stavbami a dalšími omezeními,“ komentuje ministr životního prostředí Petr Hladík.

„Vymezení akceleračních zón společně s nabytím účinnosti nového stavebního zákona umožní rychlé, přehledné a pro investory i občany komfortní posuzování staveb. Díky meziresortní spolupráci se ukazuje, že lze zrychlovat povolovací procesy, aniž by to muselo být na úkor veřejných zájmů nebo místních obyvatel,“ uvádí místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Úprava poplatku ERÚ

Ministerstvo má také v plánu zvýšit poplatek na činnost Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Důvodem je potřeba pokrýt rostoucí náklady na činnost ERÚ spojené s výrazně navýšenou agendou úřadu.

Současné nařízení stanovuje sazbu poplatku v elektroenergetice na 2,39 koruny za měsíc na každé odběrné místo a v plynárenství na 1,34 koruny/MWh za spotřebovaný plyn. MPO navrhuje zvýšit tyto sazby na 4 koruny za měsíc na každé odběrné místo v elektroenergetice a na 2,20 koruny/MWh v plynárenství.

Při navýšení sazby poplatku u elektřiny jde o navýšení 1,61 koruny za měsíc za každé odběrné místo, tedy ročně každé odběrné místo uhradí oproti současnému stavu o 19,32 koruny navíc bez ohledu na to, jaká je v daném odběrném místě spotřeba.

V oblasti plynárenství se jedná  o navýšení o 0,86 koruny/MWh. Dopad změny na jednotlivá odběrná místa zákazníků je přímo úměrný výši jejich ročního odběru.

Zdroj: MPO

Datum vytvoření: 03/07/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš