Přejít k hlavnímu obsahu
V roce 2023 SGEF financoval projekty firemních fotovoltaických elektráren za 117 milionů korun
Stále více firem a dalších právnických osob začíná preferovat energetickou nezávislost a investuje do budování vlastních fotovoltaických elektráren přinášejících kromě bezemisní výroby elektrické energie také celkovou nezávislost na proměnlivosti cen dodávek elektřiny. Firmy, ale také například zemědělská družstva, školy a další instituce díky tomu šetří nejen přírodu, ale také vlastní náklady. Při budování fotovoltaických elektráren přitom stále více využívají výhodné kombinace úvěrového či leasingového financování a také státní podpory v podobě dotací. To se projevuje například na obrovském nárůstu objemu financovaných projektů fotovoltaiky v roce 2023.
Fotovoltaic

Přední společnost nebankovního financování firem a fotovoltaických elektráren, SG Equipment Finance (SGEF), člen skupiny KB, uzavřela v roce 2023 nové smlouvy o financování energetických projektů za 117 milionů korun. Ve srovnání s rokem 2022, kdy SGEF financoval energetické projekty za celkem 2,9 milionů korun, se jedná o obrovský nárůst. Jeho důvodem je mimo jiné i kontinuální zlepšování znalostí koncových uživatelů a nárůst možností atraktivního financování.

Hlavním nástrojem financování SGEFu byly v roce 2023 úvěry, které tvořily 83% podíl na způsobu financování jednotlivých projektů, a to nejčastěji v kombinaci s dotační podporou. Zbývajících 17 % připadlo na finanční leasing.

„Udržitelná budoucnost je jedním z hlavních pilířů naší společenské odpovědnosti. Díky našim inovativním finančním řešením mohou klienti investovat do špičkových technologií na bezemisní výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, které jim nejen pomohou mít pod kontrolou náklady na energie, ale také snižovat uhlíkovou stopu z její výroby,“ říká Eva Jiránková, obchodní ředitelka a prokuristka SGEFu

„Zájem o vlastní bezemisní zdroje energie mezi našimi zákazníky roste. Jen loni jsme dokončili téměř 100 solárních elektráren o celkovém výkonu 25 megawattů, mimo jiné i obří projekt ve Škodě Auto právě ve spolupráci se SGEFem. Největší tuzemská automobilka pojímá dekarbonizaci komplexně a spolupráce s bankovním sektorem na snižování emisí je pro nás při těchto projektech klíčová,“ řekl Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO

Z hlediska objemů zakázek a regionální lokalizace v rámci ČR se s hodnotou projektů 89,7 milionů korun na přední příčce umístily Praha a Středočeský kraj. K dalším projektům patří fotovoltaické elektrárny v Chyňavě a v Kozolupech. Následuje Jihomoravský kraj s 23,3 miliony korun. Zde se jednalo celkem o projekty čtyř fotovoltaických elektráren s výkonem od 65,6 kWp až do 201,56 kWp – včetně například fotovoltaické elektrárny v průmyslovém areálu Traťovka v Brně Heršpicích.

Rozsáhlý projekt SGEF realizoval ve spolupráci se společnostmi ČEZ ESCO a ŠKO-ENERGO, která zajišťuje komplexní dodávky energií pro automobilku Škoda Auto a tepla pro město Mladá Boleslav. Na konci října 2023 byly uvedeny do provozu tři střešní fotovoltaické systémy v hlavním závodě v Mladé Boleslavi a v logistickém centru Škoda Parts Center. SGEF poskytl financování ve výši 62 milionů korun s využitím produktu „Fotovoltaika za korunu“.

Celková plocha solární elektrárny činí přes 10 000 m², což odpovídá více než 15 tenisovým kurtům. Přes 5 400 fotovoltaických panelů vyrábí více než 2 GWh bezemisní elektřiny ročně. S tímto objemem energie je možné plně nabít přibližně 25 000 vozů Enyaq 85.

Financování Fotovoltaika za korunu je určeno pro fotovoltaické instalace na střechy a volné plochy výrobních hal, administrativních či logistických center, případně i car porty, a to bez potřeby jakékoliv počáteční investice. Řešení naprojektuje ČEZ ESCO a uzavře s klientem smlouvu o dodávce elektrické energie. Klient tedy neinvestuje svůj kapitál předem, ale platí měsíční splátku až za vyrobenou elektrickou energii. Ta je srovnatelná nebo i nižší než cena za běžnou elektrickou energii z distribuční sítě. V měsíční splátce je započítáno financování, provoz a pravidelná údržba elektrárny i pojištění celé instalace. Po uplynutí 15 let se elektrárna stane majetkem klienta za cenu 1 koruny. Může si ji ale v případě zájmu odkoupit i dříve.

V roce 2024 se za využití výhodných dotací na fotovoltaiku pro komerční sektor otevírá prostor pro další nákladově a energeticky zajímavá řešení pro instituce, firmy všech velikostí a další subjekty, které chtějí zvolit vlastní bezemisní výrobu elektrické energie. Právě dotační poradenství je jednou z přidaných hodnot, kde SGEF dokáže pro zákazníka najít efektivní propojení nástrojů financování a příspěvku státu na pořízení fotovoltaiky. „V současné době hledáme nové finanční řešení, které umožní čerpat dotační tituly i při financování leasingem tak, abychom mohli klientům vždy nabídnout řešení šité na míru,“ doplňuje říká Eva Jiránková.

Datum vytvoření: 30/04/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš