Přejít k hlavnímu obsahu
Každá změna v energetice musí být přesněji a pečlivěji vysvětlována
Energetická krize nás podle Milana Duby, výkonného ředitele MND Energie, a.s., výrazně prověřila. Přestože jsme kvůli tomu v tuzemsku zažili extrémní nárůst velkoobchodních cen, jenž negativně zapůsobil nejen na zákazníky, ale i na obchodníky s energiemi, přijatá řešení na politické úrovni ukazují, že jsme schopni efektivně řešit problémy i v poměrně krátkém časovém horizontu. Zdá se ale, že i když se velkoobchodní ceny komodit stabilizovaly, regulovaná část ceny pro koncové zákazníky bude v ČR pravděpodobně nadále stoupat.
Milan Duba

Co nyní nejvíce pálí nezávislého dodavatele energií, jako jste vy?

Poslední dva roky byly na trhu energií plné dynamiky a změn, které nebyly pro dodavatele energií vždy pozitivní. Po velkých turbulencích kvůli geopolitické situaci a volatilitě způsobené potřebou nahradit dovoz ruského plynu je aktuálně hlavním faktorem pokles spotřeby domácností. Ten je způsoben zejména teplejším počasím během zimních měsíců. Jestliže už máme komoditu pro zákazníky na dané období zajištěnou a k odběru nedojde, musíme pro tyto energie hledat odběr narychlo jinde. To má v situaci klesajících cen negativní dopad nejen na tržby, ale i plánovanou ziskovost dodavatelů. Jednoduše řečeno, teplá zima a současný pokles cen generují dodavatelům ztráty.

Další výzvou jsou rostoucí náklady na odchylku elektřiny způsobené zejména nárůstem nákladů na podpůrné služby. I přes naše neustálé snahy o zlepšení prediktivních modelů spotřeby znamená i malá odchylka poměrně vysoké náklady.

Představuje pro trh s energiemi nějaké riziko rozvoj komunitní energetiky?

Rozvoj komunitní energetiky přináší na trh s elektřinou větší decentralizaci výroby, což pro celý energetický sektor představuje novou výzvu. Pro dodavatele energie bude určitě složitější předpovídat spotřebu, protože část elektřiny může být spotřebována z komunitních zdrojů, což znamená zvýšené riziko nepřesnosti v predikcích a potenciálně vyšší náklady na odchylku. Jednou z podmínek dobrého fungování komunitní energetiky je vytvoření tzv. elektroenergetického datového centra, jehož cílem bude sledování a zaznamenávání velkého množství dat o výrobě a spotřebě elektřiny a jejich párování. Historicky jsme bohužel byli svědky toho, že větší IT projekty pod dohledem státní správy neskončily úspěšně. Doufejme, že tentokrát bude vše probíhat bez problémů.

Mělo by se „něco“ ve fungování energetického trhu v ČR dělat jinak?

Je nutné, aby plánované změny v energetice byly lépe vysvětlovány, upřesňovány a případné chyby byly okamžitě korigovány a uváděny do správného kontextu. Jako příklad můžeme uvést nedávno medializovanou a přitom mylnou/ nepravdivou zprávu o údajném zákazu používání plynových kotlů od roku 2040. Tento rok je přitom pouze orientačním datem stanoveným v evropské směrnici, a nikoli závazným termínem a konečné rozhodnutí závisí na jednotlivých členských státech. Nepřesnosti, které se objevují v médiích, mohou zbytečně zmást spotřebitele.

Zbytek rozhovoru naleznete v červnovém vydání Energo MAG!

Datum vytvoření: 21/06/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš