Přejít k hlavnímu obsahu
Svaz moderní energetiky navazuje dvě nové spolupráce
Po loňském roce, kdy se Svaz moderní energetiky rozrůstal rekordním tempem, přibývají noví členové a partneři i letos. Potvrzuje se tak jedna z hlavních úloh organizace, která je významnou platformou pro zástupce různých zdrojů energie založené na nízkoemisních a bezuhlíkových technologiích. Díky rozšiřování Svazu o další významné firmy a sdružení se tak posiluje hlas pro prosazování moderní energetiky. Novým členem Svazu je České sdružení pro biomasu CZ Biom a novým partnerem společnost agriKomp Bohemia.
biogas

Sdružení CZ Biom podporuje rozvoj využití biomasy, bioplynu a biometanu jako obnovitelných zdrojů bioenergie v České republice. Společnost agriKomp Bohemia, se specializuje na realizaci bioplynových stanic nejen v České republice, ale také na Slovensku a v Polsku.

Podle výkonného ředitele Svazu moderní energetiky Tomáše Buzrly získává organizace silné spojence ve snahách o dosažení promyšlené dekarbonizace České republiky. „Bioplyn a biometan představují zásadní prvek moderní energetiky. Jde o stabilní zdroje energie, které pomáhají uspokojit jak poptávku po elektřině, tak i po teple. Biometan také představuje ekologicky šetrnou alternativu k zemnímu plynu. Česká republika má přitom v produkci bioplynu a biometanu dlouhodobě skluz a pokud chceme posílit naši energetickou bezpečnost a soběstačnost, musíme v tomto sektoru výrazně přidat. Věřím, že spolupráce s CZ Biom jakožto přední organizací zastřešující sektor biomasy a agriKomp Bohemia, silným českým dodavatelem bioplynových technologií, Svazu pomůže posunout Česko v dekarbonizaci zase o kus dál,“ říká Tomáš Buzrla.

Sdružení pro biomasu CZ Biom prosazuje takové podmínky pro udržitelný rozvoj biomasy, bioplynu a biometanu, aby tyto obory přispívaly ke snižování emisí CO2 a ochrany přírody a půdy. Zabývá se také využíváním bioodpadů nebo kompostováním. Sdružuje značný počet specialistů, podnikatelů a dalších subjektů činných v oblasti využití biomasy. Spolu s vědci a experty z výzkumných ústavů, univerzit a firem připravuje odborné studie, posudky, strategie a analýzy.

„Svaz moderní energetiky je místo k setkávání lidí s podobnými cíli. Je to platforma výměny informací a hledání řešení, která pomáhají přírodě a rozvoji českého obnovitelného průmyslu. Biomasa a bioplyn jsou energie pocházející z českého a moravského venkova, lesnictví a zemědělství. Očekávám, že se nám nejen ve spolupráci se Svazem podaří vytvořit podmínky pro další rozvoj těchto oborů směřujících k udržitelnému využívání biomasy a bioplynu, rozvoje pracovních příležitostí, zlepšování kvality půdy či stabilizace příjmů majitelů lesů,“ říká Jan Habart, předseda CZ Biom.

CZ Biom a Svaz moderní energetiky se chtějí společně zaměřit na posílení role bioplynových stanic v energetickém mixu. Jejich zapojení do společné výroby elektřiny a tepla je klíčovou součástí podpůrných služeb, kdy mohou využít flexibilitu svého výkonu a vhodně doplnit produkci solárních či větrných elektráren. Biometanové stanice pak mohou přispět k dekarbonizaci dopravy a podpořit náhradu fosilního zemního plynu.

Řady firemních partnerů Svazu nově rozšiřuje společnost agriKomp Bohemia. Ta má na kontě více než 100 vybudovaných bioplynových stanic s výkonem od 160 kW do 2 MW. O spolehlivosti a kvalitě použité technologie vypovídá zejména to, že všechny podstatné konstrukční díly bioplynových stanic byly vyvinuty a vyrobeny přímo agriKompem. Služby firmy při výstavbě nejen bioplynových stanic zahrnují všechny kroky od zemních prací, výstavby betonových jímek a zděných částí stavby, přes montáž technologií jako jsou potrubí, zabudování míchadla, vkládací techniky, topení, kogenerační jednotky až po elektrické připojení.

„V březnu začínáme psát první kapitolu našeho biometanového příběhu, konkrétně nás čeká otevření první biometanové stanice na jižní Moravě – v Rakvicích. Naší ambicí je pomáhat zemědělcům vytvářet nové šance pro vstup do moderního energetického hospodářství, v němž obnovitelné zdroje budou hrát klíčovou roli. Modernizace bioplynových stanic je na cestě k udržitelnosti naprosto zásadní, ruku v ruce s ní jde navýšení výroby biometanu v České republice. A právě v tomto směru věříme, že spolupráce se Svazem moderní energetiky přinese větší osvětu v této oblasti a bude motivací pro další příklady dobré praxe,“ uvádí Radek Házy, jednatel agriKomp Bohemia s.r.o.

Díky oběma novým subjektům tak Svazu moderní energetiky opět upevnil svou pozici hlavní zastřešující organizace pro nejmodernější bezemisní a nízkouhlíková řešení v energetice. Už v uplynulém roce se novými partnery svazu staly společnosti JRD Group, Millenium Technologies, ORGREZ, Solar Design, Knauf Insulation, Bragen, BK instal nebo Master Therm.

Zdroj: Svaz moderní energetiky

Datum vytvoření: 04/03/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš