Přejít k hlavnímu obsahu
EG.D spustil kalkulačku pro sdílení elektřiny v bytových domech
Společnost EG.D, člen skupiny E.ON, přinesla inovaci na trh distribuce elektřiny v bytových domech. Ta souvisí se zvýšeným zájmem o využívání obnovitelných zdrojů energie, zejména solárních panelů.
calculator

Změna legislativy v loňském roce totiž umožnila sdílení vyrobené elektřiny ze společných solárních panelů v rámci společenství vlastníků jednotek (SVJ). Aby společnost EG.D svým zákazníkům co nejvíce pomohla s orientací a možnostmi v této oblasti, spustila na svém webu kalkulačku sdílené elektřiny. Ta členům SVJ navrhne vhodné řešení a pomůže jim při rozhodování o vytvoření energetické komunity v bytovém domě.

„Sdílení energií v rámci bytových domů je pro nás další výzvou. K začátku května máme na našem distribučním území už devět takových realizací. Sledujeme zvyšující se zájem o toto téma, a proto chceme být našim zákazníkům co nejvíce nápomocni. Kalkulačka sdílené elektřiny dá majitelům bytů, které jsou sdruženy ve společenství vlastníků jednotek, prvotní představu o tom, jestli se jim sdílení elektrické energie vyplatí. Výstupy z kalkulačky potom klientům poslouží i jako podklady pro další kroky, které jsou potřebné pro samotnou realizaci a vytvoření energetické komunity v domě,“ říká David Šafář, člen představenstva společnosti EG.D.

Služba je pro zájemce zdarma dostupná na webu EG.D. Zákazník do intuitivního formuláře zadá detailní informace týkající se spotřeby, sazby a ceny silové energie všech odběrných míst v domě. Dále uvede i technické parametry pro umístění fotovoltaické elektrárny a lokalitu bytového domu. Pokud některé z údajů nezná, kalkulačka mu dokáže poradit a poskytne mu doporučené hodnoty.

„Výsledkem je potom kalkulace, díky které zájemci získají pro jejich bytový dům i pro každé odběrné místo zvlášť, ekonomické i technické zhodnocení, které se opírá o uživatelem zadané informace, klimatické údaje a distribuční data,“ přibližuje Jiří Ondruch, projektový manažer EG.D.

Kalkulačka byla vyvinuta na základě modelu vytvořeného během hackathonu pořádaného společností EG.D. Týmy pracovaly na aplikaci, která usnadňuje fungování energetických komunit.

„Po řadě testování s několika SVJ a modifikacích jsme dospěli k funkčnímu řešení, které budeme dále rozvíjet. Souvisí to i s tím, že od 1. července tohoto roku začnou platit další legislativní úpravy, které umožní sdílení energií napříč celou distribuční soustavou. Aplikaci proto chceme rozšířit o kalkulaci celkového modelu energetických komunit pro všechny typy sdílení,“ dodává Jiří Ondruch.

Zdroj: E.ON

Datum vytvoření: 14/05/2024
Komentáře komentáře
ČR je s cenami energií jednoznačně západní zemí Podle srovnání v eurech jsme zde měli ceny elektřiny sedmé nejvyšší, o 22 % nižš... Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas
Profile picture for user Petr Dufek
Další teplá zima = rekordní zásoby plynu Komfortní situace na straně zásob se příznivě odráží na ceně zemního plynu. Spot... Dominik Rusinko, analytik ČSOB
Profile picture for user Dominik Rusinko
FT varují, Německo má problém s přechodem na elektromobilitu – co to znamená pro ČR? Výsledek není vůbec veselý - počet subdodavatelských firem první úrovně v Německ... Jan Bureš, hlavní ekonom Patria Finance
Profile picture for user Jan bureš